Βελίνα

Η Βελίνα βρίσκεται σε απόσταση 23 χλµ. νότια του Κιάτου, σε υψόµετρο περίπου 930 µέτρων, στο βορειοανατολικό τµήµα του όρους Ζήρεια, στο άκρο ενός δάσους µαύρης πεύκης, το οποίο εκτείνεται έως το Κληµέντι.

Οι κάτοικοί της ασχολούνται κυρίως µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Το κλίµα της Βελίνας χαρακτηρίζεται ως άριστο, ενώ ο κάμπος της είναι από τους ευφορότερους της Κορινθίας με εξαιρετικής ποιότητας οπωροκηπευτικά προϊόντα.

Η κεντρική εκκλησία του χωριού, ο Άγιος Δηµήτριος, διαθέτει αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέµπλο και εικόνες των αρχών του 19ου αιώνα.

Οι κάτοικοι της Βελίνας έλαβαν µέρος στον αγώνα του 1821, κυρίως υπό την ηγεσία των Νοταραίων.