Γοννούσα

Η Γονούσσα βρίσκεται 23 χλµ. νότια του Κιάτου, σε υψόµετρο περίπου 680 µέτρων, πάνω στο δρόµο Κιάτου – Νεµέας. Ανατολικά του χωριού ρέει ο Ασωπός ποταµός και δυτικά υψώνεται η κορυφή του ελατόφυτου όρους Βέσιζα.

Οι κάτοικοί της ασχολούνται µε την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Το σηµερινό όνοµά της το οφείλει στην κώµη Γονόεσσα, την οποία αναφέρει ο Όµηρος στον κατάλογο των Νηών στην Ιλιάδα. Λείψανα της αρχαίας ακρόπολης υπάρχουν στο σηµερινό ύψωµα «Κάστριζα» 600 m µακριά από το χωριό.