Κυλλήνη

Στις νότιες πλαγιές του όρους Ζήρεια ή Κυλλήνη και σε υψόμετρο 980 μέτρων, βρίσκεται χτισμένο το χωριό Κυλλήνη, ή Μπούζι όπως λεγόταν παλαιότερα.

Πρόκειται για ένα γραφικό και καταπράσινο χωριό με πολλά τρεχούμενα νερά, του οποίου οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία.